O nás

Jsme advokátní kanceláří s výjimečnou praxí v oblasti daňového práva a daňového řízení. Strategický partner a obhájce práv

a oprávněných zájmů klientů během daňových či soudních řízení.

 

Klademe důraz na jiný, osobnější přístup. Záleží nám na tom, aby se klienti cítili komfortně, a uděláme pro to maximum. Podpora, aktivní pomoc, srozumitelná komunikace a profesionalita jsou naší alfou a omegou.

 

Zkušenosti, které zakládající partnerka kanceláře - Petra Nováková - nabyla při svém působení na Nejvyšším správním soudu, pozdější spoluprací se společností PricewaterhouseCoopers či v rámci Legislativní rady vlády, nám umožňují poskytovat osvědčené, efektivní a především vysoce odborné právní služby v mnoha oblastech veřejného práva.

 

 Hrdě podporujeme neziskový sektor a sociální služby.

Specializace

Daňové řízení, včetně navazujícího soudního řízení

 

Disponujeme bohatými zkušenostmi při zastupování klientů v rámci daňových řízení, zejména při daňových kontrolách či postupech
k odstranění pochybností, a v navazujících řízeních před odvolacím orgánem či před soudy.

 

Umíme posoudit a zohlednit všechny související aspekty včetně rizik v oblasti trestního práva daňového a poskytnout odpovídající profesionální pomoc.

 

Díky našim znalostem a praktickým poznatkům jsme schopni porozumět podnikání klienta v širších souvislostech, včetně daňového a účetního pohledu a odvětvových specifik.

 

Komplexnost

 

Jeden odborný servis na jednom místě, od nás není třeba chodit jinam.

 

Obchodní, průmyslové či IT společnosti, advokátní nebo daňové kanceláře

 

Toto portfolio představuje naše typické klienty. Úzce spolupracovat s našimi profesními kolegy nám pomáhají i naše hodnoty,
kterými jsou mlčenlivost, profesionalita a respekt k ostatním. 

 

Správní právo, dotace, obchodní a občanské právo, právo hospodářské soutěže a ostatní právní odvětví

 

Cizí nám nejsou ani ostatní oblasti práva, se kterými se v rámci naší praxe pravidelně potkáváme.

 

Daňové právo je odvětvím úzce propojeným rovněž se soukromým právem, a proto samozřejmě zajišťujeme komplexní služby v oblasti civilního práva a práva obchodních korporací.

Služby

 

Právní zastoupení Právní poradenství  Analýzy a stanoviska  Přednášková činnost        Ostatní

 

 

 

 

Tým

 

JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

advokátka, zakladatelka advokátní kanceláře

 

Petra je absolventkou Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Praktické zkušenosti z oblasti daňového práva získala především jako asistentka předsedy senátu Nejvyššího správního soudu a ve společnosti PricewaterhouseCoopers.

 

Je členkou Legislativní rady vlády České republiky, pracovní skupiny na daňový proces při Ministerstvu financí a redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců. V letech 2010 a 2012 byla zvolena Daňovou hvězdou roku za oblast správy daní a také do Daňové kanceláře snů. 

 

Aktivně publikuje a přednáší na témata z daňového práva. V současnosti vykonává advokacii ve společnosti Nováková + Partners, kde se specializuje především na daňové řízení a správní právo, zastupování před správními orgány a před správními soudy
a poradenství v trestních řízeních daňových.

 

Stručný životopis

 

 

 

 

JUDr. Ing. Radan Tesař

advokát

 

Radan je advokátem od roku 2016. Před složením advokátní zkoušky působil mj. i jako advokátní koncipient v mezinárodní advokátní kanceláři PwC Legal. Radan pracoval rovněž jako podnikový právník u významné české společnosti zařazené do CZECH TOP 100 a v neposlední řadě získával zkušenosti ještě jako student v menší advokátní kanceláři, zaměřené na generální praxi. Vedle běžné právní agendy advokátní kanceláře se specializuje na daňové spory a na právní a daňové aspekty podnikání klientů.

 

Kromě absolvování právnické fakulty (včetně získání titulu JUDr.) Radan dokončil i ekonomickou fakultu (Ing.), což mu umožňuje hlouběji porozumět problémům klientů nejen z právního hlediska, ale také z hlediska financí, daní a účetnictví. Své znalosti si rozšiřoval i na semestrálním studijním pobytu v Holandsku.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lukáš Muladi

advokátní koncipient

 

Lukáš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v letech 2008 - 2014. Právní praxi získal již během svých studií jako paralegal v advokátní kanceláři a jako stážista na olomoucké pobočce Krajského soudu v Ostravě. Své právní znalosti rozšířil také ročním studiem na Universität Salzburg v Rakousku. Členem týmu advokátní kanceláře Nováková + Partners je od roku 2016. Zde se jako advokátní koncipient věnuje zejména daňovému, obchodnímu a občanskému právu.

 

 

 

 

Kontakt

Nováková + Partners, advokátní kancelář, s. r. o.

JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

IČO: 04673549 +420 724 373 647
DIČ: CZ04673549 novakova [at] novakovapartners.cz
   
Sídlo kanceláře (mapa):

JUDr. Ing. Radan Tesař

nám. Míru 341/15 +420 724 324 266
120 00 Praha 2 - Vinohrady tesar [at] novakovapartners.cz
   
Telefonní spojení: +420 222 544 288

Mgr. Lukáš Muladi

E-mail: office [at] novakovapartners.cz +420 222 544 288
Bankovní spojení: 1234567872/5500 muladi [at] novakovapartners.cz
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Nováková + Partners, advokátní kancelář, s. r. o.